Üdvözöljük a Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány megújult weboldalán!


Alapítványunk alapítója a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság, amely az Alapítványunkat 2012. szeptemberében több közérdekű cél megvalósítása érdekében hozta létre. 

Az Alapítvány elsősorban napközbeni ellátással, nyári táborok szervezésével, oktatási, tehetséggondozó, képességfejlesztő, ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal, szabadidős és sporttevékenységekkel, kulturális előadások tartásával elő kívánja segíteni a gyermekek egészséges testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermekek érdeklődési körének a kiszélesítését, és tanulási képességeinek fejlődését.


Programjaink, céljaink

Az Alapítvány részt vesz időskorúak, fogyatékkal élők gondozásában, ápolásában, a külterületen élő lakosság - ebből adódó - hátrányainak enyhítésében, esélyegyenlőségének elősegítésében.

Az Alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a környezetvédelmet, egészségvédelmet, a fenntartható fejlődés, egészséges életmód tükrében.  Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

  • oktatási tevékenység, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése, tehetséggondozás, képességfejlesztő, ismeretterjesztő programok szervezése, lebonyolítása, tehetségműhelyek működtetése
  • kulturális tevékenység, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzetiségi- kisebbségi kultúra ápolása
  • szociális és gyermekvédelmi tevékenység, szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatások nyújtása, segítése, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése, fogyatékkal élők segítése, esélyegyenlőség és integráció biztosítása,
  • szabadidős és hobbi tevékenység, gyermek- és ifjúsági klubok, felnőtt szabadidős klubok működtetése, gyermek- és ifjúsági programok, napközis és bentlakásos táborok megvalósítása,
  • környezetvédelmi tevékenység, természeti- és épített környezet védelme, fenntartható fejlődés elősegítése
  • egészségügyi tevékenység, egészségmegőrzés

 


Az Eötvös József Program keretében megvalósuló Tanoda pilot program célja a sikeresen és hatékonyan működő Tanodák szakmai hálózatának a működtetése, valamint a tanodák működésének szakmai támogatása.

A Tanoda pilot program keretében sor kerül:
  • a jelenleg Magyarországon működő Tanodák és tanodajellegű intézmények főbb adatainak összegyűjtésére, tanodákra vonatkozó adatbázis létrehozására, üzemeltetésére;
  • szakmai tanácsadásra az adatbázisban szereplő tanodák számára;
  • egy weboldal létrehozására és működtetésére, melynek keretében hírlevél szerkesztése és a regisztrált tanodák részére történő kiküldése, valamint fórum létrehozása és üzemeltetése is megvalósul, továbbá szakmai műhelyek megszervezésére és megtartására (összesen 2 db országos és 3 db regionális szakmai műhely megszervezését tervezzük).
A Projekt keretében mintegy száz tanoda működésének támogatására van lehetőség. A TKKI és a Tanoda közötti együttműködési megállapodás alapján a TKKI tanodánként 2 fő munkatársat foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban, határozott, heti 20 órában, akik közül 1 fő felsőfokú végzettségű tanoda koordinátor és 1 fő legalább középfokú végzettségű tanoda koordinátor asszisztens.

Olvass tovább: http://jelenesjovo.webnode.hu/tanoda-fenntartas/

A Tanoda pilot programról

A Tanoda pilot program keretében sor kerül:    a jelenleg Magyarországon működő Tanodák és tanodajellegű intézmények főbb adatainak összegyűjtésére, tanodákra vonatkozó adatbázis létrehozására, üzemeltetésére;

- szakmai tanácsadásra az adatbázisban szereplő tanodák számára;

 - egy weboldal létrehozására és működtetésére, melynek keretében hírlevél szerkesztése és a regisztrált tanodák részére történő kiküldése, valamint fórum létrehozása és üzemeltetése is megvalósul, továbbá szakmai műhelyek megszervezésére és megtartására (összesen 2 db országos és 3 db regionális szakmai műhely megszervezését tervezzük).

A Projekt keretében mintegy száz tanoda működésének támogatására van lehetőség. A TKKI és a Tanoda közötti együttműködési megállapodás alapján a TKKI tanodánként 2 fő munkatársat foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban, határozott, heti 20 órában, akik közül 1 fő felsőfokú végzettségű tanoda koordinátor és 1 fő legalább középfokú végzettségű tanoda koordinátor asszisztens.


Eddig 120 878 020 Ft 
pályázati támogatásokból15 tehetségprogram,  2 tanoda
 és 1 tanyagondnokság

Korábbi programjaink
2012-2015.


Holdudvar Tanoda 
Korábbi tehetségprogramok
Mese-csere Tanoda
2013-2015.Alapítványunk logója


Elérhetőség

Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány

Gyomaendrőd 5502
Fő u. 50.


Kuratórium:
Havelda Jánosné
66/787235 70/9401619
Kónyáné Jakab Ida
70/3641344
Tokainé Timár Csilla
Paróczai Zoltán
20/9376051
Alapítónk:
 Hétszínvirág-Tüskevár Bt.

 
Hétszínvirág Pihenőház
 
Tüskevár-lak, Horgásztanya
Tábor- és szálláslehetőségek


Újdonságok

Újraindul a Mese-csere Tanoda

2017.05.07 12:12
Örömmel értesítjük Tanodásainkat, hogy a Tanoda programok támogatása c. felhívására benyújtott, EFOP-3.3.1-162017-00070 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 18 850 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

—————Tisztelettel köszönjük támogatásukat!

1%
18334485-1-04