Üdvözöljük a Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány megújult weboldalán!


Alapítványunk alapítója a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság, amely az Alapítványunkat 2012. szeptemberében több közérdekű cél megvalósítása érdekében hozta létre. 

Az Alapítvány elsősorban napközbeni ellátással, nyári táborok szervezésével, oktatási, tehetséggondozó, képességfejlesztő, ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal, szabadidős és sporttevékenységekkel, kulturális előadások tartásával elő kívánja segíteni a gyermekek egészséges testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermekek érdeklődési körének a kiszélesítését, és tanulási képességeinek fejlődését.

Aktuális programjaink
Tanoda fenntartás        Tehetségprogramjaink


Programjaink, céljaink

Az Alapítvány részt vesz időskorúak, fogyatékkal élők gondozásában, ápolásában, a külterületen élő lakosság - ebből adódó - hátrányainak enyhítésében, esélyegyenlőségének elősegítésében.

Az Alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a környezetvédelmet, egészségvédelmet, a fenntartható fejlődés, egészséges életmód tükrében.  Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

  • oktatási tevékenység, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése, tehetséggondozás, képességfejlesztő, ismeretterjesztő programok szervezése, lebonyolítása, tehetségműhelyek működtetése
  • kulturális tevékenység, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzetiségi- kisebbségi kultúra ápolása
  • szociális és gyermekvédelmi tevékenység, szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatások nyújtása, segítése, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése, fogyatékkal élők segítése, esélyegyenlőség és integráció biztosítása,
  • szabadidős és hobbi tevékenység, gyermek- és ifjúsági klubok, felnőtt szabadidős klubok működtetése, gyermek- és ifjúsági programok, napközis és bentlakásos táborok megvalósítása,
  • környezetvédelmi tevékenység, természeti- és épített környezet védelme, fenntartható fejlődés elősegítése
  • egészségügyi tevékenység, egészségmegőrzés

 


Eddig 83 178 020 Ft 
pályázati támogatásokból12 tehetségprogram,  2 tanoda
 és 1 tanyagondnokság

Korábbi programjaink
2012-2015.


Holdudvar Tanoda 
Korábbi tehetségprogramok
Mese-csere Tanoda
2013-2015.Alapítványunk logójaAlapítónk:
 Hétszínvirág-Tüskevár Bt.

 
Hétszínvirág Pihenőház  Tüskevár-lak, Horgásztanya
Tábor- és szálláslehetőségekTisztelettel köszönjük támogatásukat!

1%
18334485-1-04

 


Elérhetőség

Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány

Gyomaendrőd 5502
Fő u. 50.


Kuratórium:
Havelda Jánosné
66/787235 70/9401619
Kónyáné Jakab Ida
70/3641344
Tokainé Timár Csilla
Paróczai Zoltán
20/9376051