A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány tanodája

Havelda Jánosné
projektmenedzser
Kónyáné Jakab Ida
szakmai vezető, mentor
Paróczai Zoltán mentor, értékelési szakértő
Gyetvai Jánosné mentor
Gondáné Cserenyecz Andrea mentor
Bíró Nelli klubvezető
Takács Mátyás mentor

 

Kuratórium:
Havelda Jánosné
66/787235 70/9401619
Kónyáné Jakab Ida
70/3641344
Tokainé Timár Csilla
Paróczai Zoltán
20/9376051

Olvass tovább: https://jelenesjovo.webnode.hu/Holdudvar Tanoda folytatása Gyomaendrőd szegregátumaiban élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bevonásával
Kedvezményezett neve: Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány
Projektazonosító száma: EFOP-3.3.1-16-2017-00068
Szerződött támogatási összeg: 18 850 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalma: korábbi tanodaprogramunk folytatása; Gyomaendrődön, a város tanyagondnoki körzeteiben élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódásának megelőzésére, csökkentésére irányuló  20 hónapig tartó újabb tanodaprogram. 
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018. 12.31.Az Oktatási Hivatal által szervezett Szakmai műhelymunka állomásai
Tarnabod
  

Az Oktatási Hivatal által szervezett Szakmai műhelymunka állomásai
Tarnabod

Olvass tovább: https://jelenesjovo.webnode.hu/mese-csere-tanoda-2017-18/


Tanodai elégedettség mérése

Eredmények 2018. március