A TELEPÜLÉSI ÉS TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA
Tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok számára

 (TP-1-2015)Programunk konkrét célja az esélyegyenlőség megteremtése, elősegítése a Gyomaendrőd III. számú tanyagondnoki körzetben (Nagylapos) élő lakosság számára, kihelyezett programok útján, és informatikai eszköz, internet biztosításával.   

A tanyagondnoki körzet fenntartója a Hétszínvirág-Tüskevár BT.  
A pályázat kiírója: Herman Ottó IntézetKarácsonyi rendezvény 
 Képek a programról  Utazó programsorozatot keretében meglévõ eszközeinket rendelkezésre
bocsájtva szervezünk a tanyagondnoki körzetben élõ lakosságnak gyermek-, kulturális-,
egészségmegõrzõ-, és családi programokat. Így esélyt teremtünk arra, hogy saját környezetükben
elérhetõ legyen számukra a kultúra, az információáramlás, a szabadidõ hasznos eltöltése. A program
keretében 1 db asztali számítógépet interneteléréssel kihelyezünk a tanyagondnoki körzetben található
középületbe, mely a napi információáramlást, híráramlást segíti.


Tisztelettel köszönjük támogatásukat!

1%
18334485-1-04


Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány

Gyomaendrőd 5502
Fő u. 50. 


Kuratórium:
Havelda Jánosné
66/787235 70/9401619
Kónyáné Jakab Ida
70/3641344
Tokainé Timár Csilla
Paróczai Zoltán
20/9376051diophantos@vipmail.hu