Tehetségprogramok 2013-ban

„A tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programok támogatása” című pályázat kapcsán  2,477 M Ft támogatást nyertünk el 2013. nyarán az általános iskolát elkezdő 44 fő kis elsős kisdiák évkezdő táborozásához, fejlesztő foglalkozásaihoz,  kirándulásához.   

   
Képek a Tehetségtáborról:   az 1.a tábora,   az 1.b tábora, közös kirándulás Cserkeszőlőbe


Olvass tovább: https://jelenesajovogyermekeiert.webnode.hu/tehetsegprogramok/
Tehetségprogramok 2013-ban

„A tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programok támogatása” című pályázat kapcsán  2,477 M Ft támogatást nyertünk el 2013. nyarán az általános iskolát elkezdő 44 fő kis elsős kisdiák évkezdő táborozásához, fejlesztő foglalkozásaihoz,  kirándulásához.  1.a tábora, 1.b tábora, kirándulás Cserkeszőlőbe Elsős családi nap               

2013. júniusában a NTP-UGT-12-P program keretében az Alkotás a természetben (Szivárvány Tehetségműhely és Szelíd Gesztenyék Tehetségműhely folytatása) 2013. júniusában 999.000 Ft pályázati támogatást kapott.

  
Képek a Tehetségtáborról:   az 1.a tábora,   az 1.b tábora, közös kirándulás Cserkeszőlőbe


Olvass tovább: https://jelenesajovogyermekeiert.webnode.hu/tehetsegprogramok/

Tehetségprogramok 2013-ban

„A tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programok támogatása” című pályázat kapcsán  2,477 M Ft támogatást nyertünk el 2013. nyarán az általános iskolát elkezdő 44 fő kis elsős kisdiák évkezdő táborozásához, fejlesztő foglalkozásaihoz,  kirándulásához.   

   
Képek a Tehetségtáborról:   az 1.a tábora,   az 1.b tábora, közös kirándulás Cserkeszőlőbe


Olvass tovább: https://jelenesajovogyermekeiert.webnode.hu/tehetsegprogramok/Tehetségprogramjaink 2014-ben:

A Stephen King regénye alapján készült Búra alatt (Under the Dome) című film alapötlete adja e pályázati program keretjátékát, azaz hogy a tábori helyszín fölé egy rejtélyes erőmező, egy láthatatlan Búra ereszkedik le. A krízishelyzet, a túlélés életösztöne mozgósítja a kreativitást, a pályázati program által fejlesztendő természettudományos és matematikai kompetenciákat. A  program alkotó módon, a meglevő ismeretekre támaszkodva nyújt lehetőséget a divergens, a kreatív gondolkodás fejlesztésére, a felmerülő környezeti és társadalmi problémák megoldására.   Lereszkedett a Búra  Paintball A Pénz és a Víz napja  A Pénz és a Víz napja Paintball és az élelmiszerszerzés

A Kézzel, bábbal, nádihegedűvel... című program  konkrét célja  roma származású tanulók tehetségsegítése, tanítási órán kívüli műhelyfoglalkozás keretén belül, ahol olyan tevékenységet kínálunk, amely során lehetőség nyílik a tanulók képességeinek kibontakoztatására. Kézműves, dráma és zenei jellegű foglalkozások által szeretnénk megnyitni a gyerekeknél azokat az „ablakokat”, amelyeken át láthatóak azok a területek, ahol ügyesebbek, tehetségesebbek. A műhelyfoglalkozások elősegítik az identitástudatuk fejlődését.   Kézzel, bábbal ...1. nap  2. nap   3. nap  4. nap  Záró bábelőadás


A Pár-Szó-Tár tehetséggondozó programunk célja, hogy egy kiemelkedően tehetséges, motivált, kiváló nyelvérzékkel rendelkező ikerpár számára lehetőséget biztosítsunk az angol nyelvtudásuk és kreativitásuk fejlesztésére, kiemelkedő figyelmet fordítva a kommunikáció (beszédkészség és a beszédértés) és a szókincs fejlesztésre, valamint a brit és roma szóhasználat közötti azonosságok és különbségek feltérképezésére. Végső produktum egy illusztrált roma-angol szótár különböző témákhoz kapcsolódóan.   Képek Pár-Szó-Tár programról   Tehetségfejlesztő foglalkozások  Vizuális fejlesztés2015.   Szivárvány- szín-játékok

A Fény Nemzetközi Világéve alkalmából olyan 6 napos programsorozatot szerveztünk, melyben két iskola összesen 32 tanulója megismerkedett a fény természettudományos jelentőségével, miközben a különféle fényforrások felhasználásával művészeti élményt nyújtó előadásokat is létrehozott. A tevékenységeket bentlakásos tehetségműhely keretében, drámajátékok és kooperatív tanulási technikák alkalmazásával szerveztük. A program témanappal zárult, melyen bemutattuk a tehetségműhely eredményeit.

  
Tábori élet, játékok, étkezés    "Drámai jelenetek"   Kézműves foglalkozások 
Hétfőn a táborban     Tematikus foglalkozások, próbák hétfő    Gyuri bácsi képei    Keddi tábori programok  Programok szerdán, témanap, sütés-főzés és sok eső...    Csütörtöki programok     A Láthatatlan kiállítás és a Planetárium      A Nap és a Hold teremtése


Tehetséggondozó programunkban 4 angol nyelv terén rendkívül tehetséges, jó nyelvérzékkel rendelkező roma tanuló, valamint egy angol nyelvből kevésbé tehetséges, de roma nyelven folyékonyan beszélő roma kislány számára biztosítottunk lehetőséget angol-roma nyelvtudásuknak a fejlesztésére, szókincsüknek, kreativitásuknak a fejlesztésére, identitástudatuknak az erősítésére, kiemelkedő figyelmet fordítva a roma és angol nyelv szókészletének az összehasonlítására. 

Kéek: 1. nap   2. nap    3. nap    4. nap
A főpróbán   Budapesten, a kiránduláson(F)ÉNykÉPek

Programunk 5 nap 4 éjszakás bentlakásos műhelyfoglalkozás keretében sajátos nevelési igényű gyermekek által fotóművészeti kiállítás létrehozását tűzte ki célul. A kiállítás témája: Én és a természet. A program végén gyerekek az önmaguk készítette fényképekből kiválasztják az általuk legszebbnek ítélt természetfotót, és a róluk készült leghitelesebb fotót. Közben technikai ismereteket szereznek a fényképezésről, az alkotás öröméről, s fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 


A gyerekek fotói   1     2      3     4
A természetfotózás pillanatképeiÁllatbőrbe bújva

A pályázatunk programja olyan fejlődést katalizáló műhelyfoglalkozás megvalósítása, amely tanítási órán kívüli szabadidős tevékenységre épülve valósít meg a célcsoportnak tehetségfeltáró, kibontakoztató programot integráló környezetben kortárssegítők bevonásával. A kortárssegítők színjátszó, illetve zenei téren képzettebb tehetségek, így válnak a csoport segítőivé, a program résztvevőivé.
 

Pillanatképek a műhelyfoglalkozásokról
Bemutató a Családi Napon 
Hajóval MezőtúronAlkotás a természetben

Programunk nevelőszülői hálózatban élő állami- és intézeti nevelt tanulók részére megvalósított 30 órás tehetségműhely tábor keretében,  és egy kirándulást is a Szarvasi Arborétumba. Célunk a Fény Nemzetközi Éve jegyében természethez közel vinni a gyerekeket, a természetben, a természetről való alkotásra ösztönzése, Programunkkal elsősorban a térbeli-, vizuális tehetségterületeiket fejlesztjük, gazdagítjuk, de inter- és intraperszonális fejlesztéssel a gyenge oldalt is erősítjük.  


1. nap         2. nap       3. nap       4.nap


  

   


Jelen és a Jövő Tehetségeiért  Tehetségpont      

Céljaink, tevékenységeink: közösségteremtés, csoport-építés, befogadó légkör megteremtése, kreativitás-fejlesztés, nem verbális és verbális kommunikációs képességek fejlesztése, értő értelmező olvasásfejlesztés, művészetértelmezés, dramaturgiai alapismeretek nyújtása a drámapedagógia eszköztárával. fejlesztés, tehetség-gondozás a matematikai-logikai és a digitális kompetencia-területen, mérések, elemzések tervezése, megvalósítása, módszertani segítségnyújtás a munkatársaknak és az érdeklődők számára, tehetségígéretek mentorálásaOlvass tovább: https://jelenesajovogyermekeiert.webnode.hu/tehetsegprogramok/

Jelen és a Jövő Tehetségeiért  Tehetségpont      

Céljaink, tevékenységeink: közösségteremtés, csoport-építés, befogadó légkör megteremtése, kreativitás-fejlesztés, nem verbális és verbális kommunikációs képességek fejlesztése, értő értelmező olvasásfejlesztés, művészetértelmezés, dramaturgiai alapismeretek nyújtása a drámapedagógia eszköztárával. fejlesztés, tehetség-gondozás a matematikai-logikai és a digitális kompetencia-területen, mérések, elemzések tervezése, megvalósítása, módszertani segítségnyújtás a munkatársaknak és az érdeklődők számára, tehetségígéretek mentorálásaOlvass tovább: https://jelenesajovogyermekeiert.webnode.hu/tehetsegprogramok/


Jelen és a Jövő Tehetségeiért  Tehetségpont      

Céljaink, tevékenységeink: közösségteremtés, csoport-építés, befogadó légkör megteremtése, kreativitás-fejlesztés, nem verbális és verbális kommunikációs képességek fejlesztése, értő értelmező olvasásfejlesztés, művészetértelmezés, dramaturgiai alapismeretek nyújtása a drámapedagógia eszköztárával. fejlesztés, tehetség-gondozás a matematikai-logikai és a digitális kompetencia-területen, mérések, elemzések tervezése, megvalósítása, módszertani segítségnyújtás a munkatársaknak és az érdeklődők számára, tehetségígéretek mentorálása