Programjaink, céljaink

2017.07.01 00:00

Az Alapítvány részt vesz időskorúak, fogyatékkal élők gondozásában, ápolásában, a külterületen élő lakosság - ebből adódó - hátrányainak enyhítésében, esélyegyenlőségének elősegítésében.

Az Alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a környezetvédelmet, egészségvédelmet, a fenntartható fejlődés, egészséges életmód tükrében.  Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

  • oktatási tevékenység, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése, tehetséggondozás, képességfejlesztő, ismeretterjesztő programok szervezése, lebonyolítása, tehetségműhelyek működtetése
  • kulturális tevékenység, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzetiségi- kisebbségi kultúra ápolása
  • szociális és gyermekvédelmi tevékenység, szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatások nyújtása, segítése, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése, fogyatékkal élők segítése, esélyegyenlőség és integráció biztosítása,
  • szabadidős és hobbi tevékenység, gyermek- és ifjúsági klubok, felnőtt szabadidős klubok működtetése, gyermek- és ifjúsági programok, napközis és bentlakásos táborok megvalósítása,
  • környezetvédelmi tevékenység, természeti- és épített környezet védelme, fenntartható fejlődés elősegítése
  • egészségügyi tevékenység, egészségmegőrzés

 

—————

Vissza